Almanak voor het notariaat

Almanak voor het notariaat 2020

Almanak voor het notariaat de opvolger van het Fikkert’s Jaarboek.

De Almanak voor het notariaat is de centrale plek waar de notaris praktische informatie terug kan vinden. Het is te vinden op de bureaus van de (kandidaat-) notarissen en hun belangrijkste medewerkers.

De KNB heeft uit kostenoverwegingen besloten om geen Fikkert’s Jaarboek uit te geven en Uitgeverij JEA het initiatief te gunnen een “Almanak voor het notariaat” te ontwikkelen, waarvan de KNB verder losstaat.

Tijdens de zomer is in opdracht van Uitgeverij JEA een onderzoek gehouden over welke behoefte het naslagwerk voor het notariaat zou moeten vervullen. Er is gesproken met notarissen met een uiteenlopende achtergrond, werkzaam op kleine-, middelgrote en regionale kantoren.

Uit deze gesprekken kwam naar voren dat notarissen behoefte hebben aan een Almanak met praktische informatie. Informatie die nu grotendeels ook al vindbaar is, maar versnipperd. De ene keer moeten notarissen zoeken op overheid.nl, de andere keer op belastingdienst.nl, kadaster.nl of rechtspraak.nl etc. De Almanak moet de centrale plek worden waar men informatie kan vinden.

Alles in 1 Almanak voorziet dus in een behoefte is de verwachting. Het bespaart de gebruiker veel tijd en irritatie, omdat deze informatie nu via de Almanak snel te vinden is. Bovendien hechten notarissen aan papier. Dat is een opmerking die in het onderzoek vaak terugkwam: medewerkers gebruiken internet, maar de notaris houdt van papier.

De informatie waar notarissen behoefte aan hebben is onder te verdelen in 3 gebieden:

  • praktische informatie over de bedrijfsvoering
  • specifieke notariële informatie over de bedrijfsvoering en processen
  • wetten en regels

De inhoud van de Almanak (het huidige Fikkert’s Jaarboek) zal hierop worden aangepast en uitgebreid.

Het blauwe deel van Fikkert’s Jaarboek was van oudsher een welkome bron voor de notaris om de gesprekken over de erfenis of de nalatenschap zijn clienten te adviseren wanneer goede doelen ter sprake komen. Deze aparte sectie voor goede doelen zal in de nieuwe Almanak voor het notariaat dan ook zeker niet ontbreken.

Op 31 maart 2018 publiceerde WPNR een onderzoek over nalaten aan goede doelen. Hieruit blijkt dat de beslissing om een goed doel in het testament op te nemen een 3-tal factoren relevant zijn:

  • een gevoel van financiële zekerheid
  • ervaring met het doel
  • advies van een notaris

Lees hier het hele artikel.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de Almanak voor het notariaat:
(door op onderstaande links te klikken gaat u direct naar het onderwerp)
Bereik
Verschijning / Oplage
Verschijningsdatum
Advertentietarieven witte deel
Advertentietarieven blauwe deel presentaties
Advertentietarieven blauwe deel goede doelen register
Advertentietarieven blauwe deel advertenties
Formaat
Bijsluiters / Reserveringen / Informatie
Advertentiemateriaal

Wilt u direct advertentieruimte reserveren of meer specifieke informatie? Onze gegevens en het contactformulier vindt u hier.

Bekijk hier de informatie en het reserveringsformulier voor 1/1 pagina presentatie in pdf

Bekijk hier de informatie en het reserveringsformulier voor 1/3 pagina presentatie in pdf

Bekijk hier de informatie en het reserveringsformulier voor 1/6 vermelding in pdf

Bekijk hier de informatie en het reserveringsformulier voor adverteren in het blauwe deel in pdf

Bekijk hier de informatie en de tarieven voor adverteren in het witte deel in pdf

Bereik:

Alle notariskantoren ontvangen 1 gratis uitgave van de Almanak voor het notariaat voor het kantoor, daarnaast wordt het jaarboek nog apart verkocht aan de (kandidaat-)notarissen. Naast de gebruikersdoelgroep in het notariaat wordt de almanak gebruikt door besturen van bedrijven, organisaties en instellingen die veel werken met het notariaat; banken, financiële instellingen, bedrijven in de accountancy en advocatuur, vertalers, veilinghuizen en goede doelen organisaties.

up

Verschijning: 1 keer per jaar

Oplage: 2500 exemplaren

up

Verschijningsdatum: april 20120  

Sluitingsdatum: half december 2019

Materiaal: half januari 2020

up

Advertentietarieven: *

Witte deel

Vertalers II in Almanak voor het notariaat
Vertalers in Almanak voor het notariaat

Vertalers Almanak voor het notariaat

1/1 pagina € 1450,-
1/2 pagina €  750,-
1/4 pagina €  475,-
1/8 pagina €  265,

Toeslagen *

voor advertenties gelden de volgende toeslagen:
Cover 2, 3 en 4: 25%
Full Colour € 1090,- of gedeelte per formaat

up

Advertentietarieven Blauwe deel *

Presentaties op rubriek

Presentatie Fikkert's Jaarboek
1/1 presentatie

1/3 Presentatie Fikkert's Jaarboek
1/3 presentaties

1/1 presentatie pagina Full Colour  € 2540,-
1/3 presentatie pagina Full Colour  €   475,-

Bij reservering van 1/3 presentatie pagina ontvangt u gratis een 1/6 vermelding in het Goede Doelen Register à € 240,-

en worden het logo, de contactgegevens en IBAN nummer GRATIS geplaatst op www.almanakvoorhetnotariaat.nl  Deze site is momenteel nog in ontwikkeling.

Speciale aanbieding: *
Pakketaanbieding met een mediawaarde van € 3480,- voor totaal € 2750,- in het blauwe deel!

1/1 presentatie pagina á € 2540,- + 1/3 presentatie pagina á € 475,- + 1/6 gratis vermelding in het Goede Doelen Register á  € 240,- + uitgebreide vermelding op internet € 225,- per jaar.  

U kunt plaatsen in de volgende rubrieken:

Fikkert's Jaarboek rubrieken 2017

up


Goede doelen register op alfabet: *

Goede Doelen Register Fikkert's Jaarboek
Goede doelen register

1/6 vermelding Full Colour € 240,-

inclusief GRATIS doorplaatsing van het logo, de contactgegevens en IBAN nummer op www.almanakvoorhetnotariaat.nl . Deze site is momenteel nog in ontwikkeling.

Wilt u uw complete vermelding doorplaatsen op internet dus inclusief logo, tekst en link naar email- en internetadres dan zijn de kosten slechts € 225,- per jaar

up

Advertentie tarieven blauwe deel *

1/1 pagina € 1450,-
1/2 pagina €  750,-

Toeslagen *

voor advertenties gelden de volgende toeslagen:

Cover 2, 3 en 4: 25%
Full Colour € 1090,-

up

Formaat

Bladspiegel: 145mm x 215mm (bxh)

Zetspiegel:
in mm (bxh)     staand             liggend
1/1 pagina         120 x 190            —
1/2 pagina               —               120 x 90
1/4 pagina               —               120 x 42
1/8 pagina              —                120 x 20

up


Bijsluiters

Tarieven voor bijsluiters op aanvraag.

Reserveringen / Informatie

Wilt u direct advertentieruimte reserveren of meer specifieke informatie? Onze gegevens en het contactformulier vindt u hier.

up

Advertentiemateriaal

Aanleveren als cpdf of als .jpg (minimaal 300dpi) via dtp@salesandservices.nl

up

* Alle genoemde prijzen zijn per plaatsing en excl. btw en eventuele zet- en lithokosten.
Deze informatie is geldig voor het jaar 2019-2020en is onder voorbehoud van wijzigingen.

Laatste update: oktober 2019