KVAN/BRAIN de vereniging voor de archivaris

KVAN

Bereik het archivariaat via de media van KVAN/BRAIN

Sales and Services werkt nauw samen met de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland


Sales and Services is verantwoordelijk voor de advertentieverkoop voor Archievenbladde S@P Jaarboeken en online. Samen met de KVAN/BRAIN geven wij de Almanak van het Nederlands Archiefwezen uit en verzorgen wij tevens de standhuur op de Archiefdagen.

De Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland is de beroepsorganisatie van archivarissen en recordsmanagers. De vereniging werd opgericht in 1891 en stelt zich ten doel de belangen van het Nederlands archiefwezen te behartigen en de deskundigheid van archivarissen te bevorderen.

De doelgroepen van de KVAN/BRAIN en haar uitingen zijn:

  • degenen die zijn (of waren) verbonden aan een instelling van archiefbeheer, archiefzorg of documentatie;
  • degenen die in het bezit zijn van een diploma Archivistiek A of B of een vergelijkbare opleiding hebben afgerond;
  • degenen die een studie volgen op het gebied van de archivistiek;
  • degenen die willen bijdragen aan de doelstellingen van de vereniging

De vereniging organiseert onder meer de studiedagen, symposia en excursies.
Alle leden van de vereniging ontvangen tien keer per jaar het Archievenblad en eens per jaar de Almanak van het Nederlands Archiefwezen.