Almanak | Naslagwerk van het archiefwezen

Almanak van het Nederlands Archiefwezen is een uitgave van de KVAN.

Het naslagwerk van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland bevat actuele informatie over archiefbeherende instellingen en documentatiecentra in Nederland.

Naast adverteren is het ook mogelijk een vermelding te nemen in de aparte sectie dienstverleners in het archiefwezen.

De gegevens met betrekking tot verenigingen, commissies en andere organisaties op het gebied van archiefbeheer in Nederland zijn opgenomen. Daarnaast is er een hoofdstuk met informatie omtrent internationale archieforganisaties.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de Almanak een uitgave van KVAN
KVAN logo(door op onderstaande links te klikken gaat u direct naar het onderwerp)
Bereik / Lezers
Verschijning / Oplage
Verschijningsdatum / Sluitingsdatum / Materiaal
Advertentietarieven
Formaten
Vermelding in de sectie Dienstverlening
Bijsluiters / Reserveringen / Informatie
Advertentiemateriaal

Wilt u direct advertentieruimte reserveren of meer specifieke informatie? Onze gegevens en het contactformulier vindt u hier.

Bekijk hier de tariefkaart de Almanak in pdf.

Bereik: Audiovisuele archieven, Archiefschool, Rijksarchiefdienst, Semi-statische archieven, Provinciale archiefsinspecties, Gemeente-, Streek- en Waterschapsarchieven, Kerkelijke archieven, Bedrijfsarchieven en Genealogie.

Lezers: Leden van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen: archivarissen, hogere en middelbare archiefambtenaren, medewerkers van overheidsarchieven, bedrijfsarchivarissen en personen met vergelijkbare functies in het archiefwezen.

up

Verschijning: 1 keer per jaar

Oplage: 1500 exemplaren

up

Verschijningsdatum: begin juli 2019

Sluitingsdatum: tweede week mei 2019

Materiaal: derde week mei 2019

up

Advertentietarieven: *

1/1 pagina   € 775,-
1/2 pagina  € 415,-

Toeslagen: *

Steunkleur: € 335,-
Full Colour: € 835,-

up

Formaten:

Bladspiegel: 148,5mm x 210mm (bxh)

Zetspiegel:
(in mm, bxh)      staand              liggend
1/1 pagina           125 x 180         —
1/2 pagina          —                       125 x 90

up

Vermelding in de sectie dienstverlening *

Dienstverlening in de AlmanakVoor adverteerders in de Almanak gelden de volgende tarieven:

Opname 1 rubriek gratis
1 x extra opname in rubriek à € 75,-
2 x extra opname in rubriek à € 65,-


Vermelding zonder advertentie in de Almanak

Vermelding 1 rubriek à € 125,-
Vermelding 2 rubrieken à € 120,-
Vermelding 3 rubrieken à € 115,-

Bij deelname graag uw voorkeur per rubriek opgeven, meerdere rubrieken zijn mogelijk.

up

Bijsluiters

Mogelijkheden voor bijsluiters op aanvraag.

Reserveringen / Informatie

Wilt u advertentieruimte reserveren of meer informatie? Onze gegevens en het contactformulier vindt u hier.

up

Advertentiemateriaal

Aanleveren als cpdf of als .jpg (minimaal 300dpi) via dtp@salesandservices.nl
up

* Alle genoemde prijzen zijn per plaatsing en excl. btw en eventuele zet- en lithokosten.
Deze informatie is geldig voor het jaar 2019 en is onder voorbehoud van wijzigingen.

Laatste update: januari 2019