KNB | Bereik het Notariaat

KNB logoKoninklijk Notariële Beroepsorganisatie zorgt voor actualiteit bij de notarissen.

Met de publicaties van de KNB houden notarissen hun vakkennis op peil en blijven zij op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Ook voor mensen die beroepsmatig veel te maken hebben met notariaat zijn de uitgaven van de KNB interessant.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie zorgt ervoor dat de verplicht aangesloten (kandidaat-)notarissen deskundig, onafhankelijk en integer handelen. De beroepsorganisatie stelt beroeps- en gedragsregels op en houdt de vakbekwaamheid op peil met opleidingen, cursussen en informatie over actuele ontwikkelingen in het vakgebied.


Het G. Fikkert’s jaarboek
is de almanak voor het notariaat. Dit boek bevat een geactualiseerde adressenlijst van notariskantoren. Verder bevat het ook een overzicht van adressen van andere voor het notariaat relevante organisaties, zoals:

 • bestuur en bureau van de KNB;
 • beroepsopleiding notariaat
 • de Commissie toegang notariaat;
 • charitatieve instellingen;
 • stichting Elektronische Communicatie Hypotheken;
 • de Geschillencommissie Notariaat;
 • kamers voor het notariaat;
 • het Notarieel Pensioenfonds;
 • ringbesturen;
 • specialistenverenigingen;
 • veilingfederatie.

Laatste update: juli 2018