SAP Jaarboeken | In beeld bij informatiemanagers en archivarissen

Jaarboeken van Stichting Archiefpublicaties  

sap logo

In de SAP jaarboeken komen diepgravende (inter-) nationale theoretische ontwikkelingen in het archiefwezen en informatiemanagement aan de orde.

Sap jaarboeken zijn onmisbaar in dit vakgebied. U kunt met een advertentie of een vermelding in deze bewaarexemplaren aanwezig zijn.

cover_jb_16_koningshuizen
SAP Jaarboek Vorstelijk koninklijk keizerlijk nr 16 2016
Cover_JB_15_Cartografie
SAP Jaarboek Cartografie nr 15 2106

 

De Stichting Archiefpublicaties (S@P) is, op verzoek van de KVAN, in 1999 opnieuw met de uitgave van de SAP Jaarboeken begonnen. De boeken zijn voor zowel informatiemanagers als archivarissen interessant. De artikelen geven een beeld van de (inter)nationale wetenschappelijke revolutie die op de vakgebieden archivistiek en informatiemanagement aan de gang is. 

 

In december 2017 verschijnt er een nieuwe uitgave van de Stichting Archiefpublicaties (S@P), volledig in het Engels: Archives in Transition (Informatiefilosofie).

Het is een uitgave die te vergelijken is met het eerste Jaarboek van de S@P: het gaat over grondslagen. De inhoud wordt gevormd door artikelen van vooraanstaande (inter-) nationale auteurs zoals Eric Ketelaar, Charles Jeurgens, Martijn van Otterlo, Geert-Jan van Bussel, Rienk Jonker, Frans Smit, Luciano Floridi (Oxford), Ann Gilliland, Fiorella Foscarini. Het bereik is hiermee internationaal.

Het boek “Archives in Liquid Times” is opgebouwd in twee delen:

Een deel dat aanzet wil geven tot verbreding en verdieping van het denken over archieven in de digitale wereld van vandaag. Het wil de discussie voeden in verschillende vakgebieden en laten dat zien dat archieven in deze vloeibare tijden vanuit meerdere invalshoeken kunnen en moeten worden belicht.

In het andere deel wordt een verbinding gelegd tussen enerzijds archivistiek en anderzijds (informatie)filosofie en data science. De bijdragen in dit deel zetten de ramen open naar frisse nieuwe inzichten en concepten, en naar nieuwe toepassingen van bestaande inzichten en oude concepten. Naast filosofische beschouwingen en soms speculatieve essays is er aandacht voor verdieping van archieftheoretische thema’s.

Het Jaarboek zal op 12 december officieel worden gepresenteerd tijdens een symposium vanaf 14.00 t/m 17.00 uur aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). 

Het Jaarboek Informatiefilosofie wil een Jaarboek zijn dat net zo gebruikt zal worden als het eerste Jaarboek: Paradigma. De lezers zijn (internationaal-) archivarissen, zeker degenen die een visie willen hebben op waar het veld en daarmee de spelers in het veld heengaan, daarmee heeft u het internationale bereik bij de beslissers in het archiefwezen.

 

 

 

Oplage: in druk en als digitaal .pdf en .epub bestand.

Oplage tenminste 750 exemplaren, deze is kosteloos verkrijgbaar als pdf, in epub, uiteraard met link naar uw website, dus een groter potentieel bereik doordat de bestanden digitaal en zonder beperking vindbaar zijn en gedeeltelijk in druk.

 

Deadline: 15 oktober 2017

 

Advertentietarieven: *

1/1 pagina  Full Colour à   € 995,-
1/1 pagina zw/w à               € 545,-

Vermelding op de sponsorpagina met link naar uw website en logo op het symposium a € 350,- (gratis bij een advertentie)

 

Formaat:

1/1 pagina bladspiegel: 160mm x 240mm (bxh)

 

Bijsluiters

Mogelijkheden voor bijsluiters op aanvraag.

 

Reserveringen / Informatie

Wilt u advertentieruimte reserveren of meer informatie? Onze gegevens en het contactformulier vindt u hier.

 

Advertentiemateriaal

Aanleveren als cpdf of als .jpg (minimaal 300dpi) via dtp@salesandservices.nl

* Alle genoemde prijzen zijn per plaatsing en excl. btw en eventuele zet- en lithokosten.
Deze informatie is geldig voor het jaar 2016 en is ondervoorbehoud van wijzigingen.

Laatste update: september 2017